Bezpieczny Patrol

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża