Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pomoc i współpracę w prowadzeniu projektu opartego o wsparcie finansowe uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid.

Zakres obowiązków:
– Wdrażanie pomocy uchodźcom w oparciu o wykorzystanie kart pre-paid na poziomie Lublina i okolic,
– Współpraca z delegatem ds. finansowych oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem w celu zaplanowania terminowej realizacji działań projektowych,
– Wsparcie w rekrutacji wolontariuszy, zarządzaniu i nadzorze pracy wolontariuszy,
– Rejestracja beneficjentów. Nadzór nad prawidłowym wprowadzaniem danych do systemu,
– Kontakt z beneficjentami. Monitorowanie kryteriów uprawniających do skorzystania ze wsparcia finansowego,
– Sporządzanie dokumentacji i ewidencji beneficjentów. Dbałość o prawidłową archiwizację danych. Pomoc w obiegu dokumentów,
– Wdrażanie wytycznych projektowych w zakresie wypłacania płatności beneficjentom. Administrowanie i monitorowanie przekazów pieniężnych i wydatków,
– Zbieranie i analiza danych dotyczących udzielanej pomocy,
– Wsparcie w przygotowaniu warsztatów, szkoleń i spotkań,
– Pomoc w przygotowywaniu wniosków o wypłatę wsparcia finansowego dla beneficjentów.

Wymagania:
– Wykształcenie minimum średnie,
– Dobra znajomość programu Microsoft Office: Word, Excel, Outlook,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– Mile widziane doświadczenie w pracy jako wolontariusz/ka w Polskim Czerwonym Krzyżu,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 5 miesięcy, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Praca w biurze w Lublinie,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielania długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 24.04.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.