Lubelski Oddział Okręgowy PCK realizuje projekt:
„Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych”


Cele projektu:

 1. Zapewnienie samowystarczalności w obszarze pozyskiwania krwi w województwie lubelskim.
 2. Wykreowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza–krwiodawcy m.in. poprzez stworzenie i implementacje kampanii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów kierowanych do kobiet.
 3. Stworzenie prężnie działających klubów Honorowych Dawców Krwi PCK (osoby wyposażone w wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania, angażowania i motywowania wolontariuszy).
 4. Opracowanie programu szkoleniowego z możliwością multiplikowania w przyszłości.
 5. Wykonanie materiałów informacyjnych odwołujących się do podejmowanych działań i aktywności.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

 • 5-osobowe zespoły (osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia) chcące promować honorowe krwiodawstwo
 • nauczyciele/wykładowcy, którzy chcą promować honorowe krwiodawstwo realizując swojej szkole/uczelni wyższej ogólnopolski Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”

Zasady i kryteria uczestnictwa w projekcie:

Rekrutacja dostosowana jest do poszczególnych grup odbiorców: osoby indywidualne i zespoły 5-osobowe oraz nauczyciele:

Kryteria rekrutacji dla osób indywidualnych i 5-osobowych zespołów:

Kryteria formalne:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • zamieszkiwanie lub nauka/praca na terenie województwa lubelskiego,
 • uzupełnienie formularza zgłoszeniowego w wymaganym terminie.

Kryteria premiujące:

 • oddanie honorowo krwi lub jej składników w okresie od 01.09.2021r. do momentu zgłoszenia – scan legitymacji HDK lub zaświadczenia z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) +1 pkt/os.,
 • regularne oddawanie krwi – 6 razy w ciągu roku mężczyźni, 4 razy w ciągu roku kobiety – (scan legitymacji HDK lub zaświadczenia z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) +1 pkt/os.,
 • min. 2 kobiety w zespole +5 pkt,
 • zespoły utworzone na terenach z najmniejszą liczbą klubów honorowych dawców krwi i najmniejszą liczbą akcji krwiodawstwa (tj. powiaty: bialski, chełmski, janowski, krasnostawski, łukowski, opolski, parczewski, rycki, tomaszowski, włodawski) +5 pkt.

Kryteria rekrutacji dla nauczycieli/ek:

Kryteria formalne:

 • praca w szkole ponadpodstawowej lub uczelni wyższej w granicach administracyjnych województwa lubelskiego,
 • uzupełnienie formularza zgłoszeniowego w wymaganym terminie,

Kryteria premiujące:

 • oddanie honorowo krwi lub jej składników w okresie od 01.09.2021r. do momentu zgłoszenia (scan legitymacji HDK lub zaświadczenia z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) +1 pkt/os.,
 • nauczyciele ze szkół na terenach z najmniejszą liczbą klubów honorowych dawców krwi i najmniejszą liczbą akcji krwiodawstwa (tj. powiaty: bialski, chełmski, janowski, krasnostawski, łukowski, opolski, parczewski, rycki, tomaszowski, włodawski) +5 pkt.

Proces rekrutacji uczestników projektu:

Rekrutacja prowadzona jest przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  i Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie  (wraz z oddziałami terenowymi) oraz z Oddziałami Rejonowymi i Delegaturami PCK w województwie lubelskim (Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Dęblin, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Radzyń Podlaski, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość).

Rekrutacja prowadzona jest jedynie online za pomocą przygotowanego formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowy regulamin projektu: