Wprowadzone przez PCK

Przetarg: Remont pomieszczeń dla domu senioralnego

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ogłasza przetarg na: Remont pomieszczeń dla domu senioralnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 w Lublinie Nr 50/2 i 50/3 w ramach projektu „CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”

Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ogłasza przetarg na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu  „CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów Materiały przetargowe dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Kinga Zyskowska lublin.zamowienia@pck.org.pl 81 532 08 27 wew. 17 Lublin Puchacza 6, pok. 8 w godzinach 8-16; Od Oferentów wymagane są: – […]