Wprowadzone przez Beata Lachowicz

Specjalista/ka ds. wspierania i zaangażowania lokalnych społeczności – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska:Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współpracę z lokalnymi społecznościami oraz zaangażowanie lokalnych społeczności w działania na rzecz osób potrzebujących, przede wszystkim skierowanych do uchodźców z Ukrainy. Zakres obowiązków:–  Komunikacja z lokalnymi społecznościami,– Opracowywanie materiałów do publikacji w mediach społecznościowych w temacie współpracy z lokalnymi społecznościami,– Organizowanie systemów wsparcia (dbałość o sprawne funkcjonowanie […]

Specjalista/ka w programie wsparcia finansowego uchodźców (projekt CVA) – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska:Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę przy projekcie dotyczącym wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid (projekt CVA). Zakres obowiązków:– Ścisła współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który jest odpowiedzialny za koordynację wdrażania procesu wsparcia finansowego uchodźców w Lublinie,– Wsparcie w procesie rekrutacji wolontariuszy, zarządzania i kontroli prawidłowości […]

Specjalista/ka ds. logistyki – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska:Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie zespołu Niemieckiego Czerwonego Krzyża jako partnera Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w zamówieniach i zakupach w Lublinie oraz współpracę z magazynem Polskiego Czerwonego Krzyża. Zakres obowiązków:– Wsparcie przy lokalnych zamówieniach towarów w ścisłej współpracy z Koordynatorem ds. Logistyki.– Zapewnienie terminowej dostawy wszystkich zakupionych artykułów od […]

Księgowa/y – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę przy projekcie dotyczącym wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy oraz prowadzenie dokumentacji księgowo – magazynowej Zakres obowiązków:– Ścisła współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem,– Walutowe rozliczenia księgowe,– Analiza raportów finansowych,– Opracowywanie dokumentacji finansowo – księgowej,– Praca w systemie księgowym Optima,– Wprowadzanie i księgowanie dokumentów magazynowych,– Nadzór nad […]

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów z niepełnosprawnościami- edycja 2022 (Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Dla kogo: Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności Cel: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących […]

Opiekun/-ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pomoc i wsparcie dla podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża – osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Praca w domu podopiecznego. Zakres obowiązków: Opieka nad osobą starszą i/lub niepełnosprawną, w szczególności: utrzymanie czystości w mieszkaniu, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków lub dostarczanie z punktów żywienia zbiorowego, pomoc przy myciu/kąpieli, zmiana pieluch, […]

Magazynier (3 osoby) – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska: Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za pracę w magazynie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, przede wszystkim przy przyjmowaniu i wysyłaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy.  Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie towarów (rozładunek/załadunek). Obsługa wózka widłowego. Praca z dokumentacją magazynową. Odpowiedzialność za utrzymanie porządku i przechowywanie towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwentaryzacja materiałów […]

Koordynator/ka projektu – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację i przygotowanie w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK działań pomocowych skierowanych do uchodźców z Ukrainy przebywających na Lubelszczyźnie oraz wysyłaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy. Praca na w/w stanowisku zakłada współpracę z zespołem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem. […]

Specjalista/ka ds. finansowych – ogłoszenie o pracę

Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę przy projekcie dotyczącym wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid. Zakres obowiązków:– Ścisła współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który jest odpowiedzialny za koordynację procesu wsparcia finansowego uchodźców w Lublinie,– Rozliczenia księgowe w walutach EUR, PLN, UAH. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem […]

Asystent/ka ds. Finansowych – ogłoszenie o pracę

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pomoc i współpracę w prowadzeniu projektu opartego o wsparcie finansowe uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid. Zakres obowiązków:– Wdrażanie pomocy uchodźcom w oparciu o wykorzystanie kart pre-paid na poziomie Lublina i okolic,– Współpraca z delegatem ds. finansowych oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem w celu zaplanowania […]