Wprowadzone przez Konrad Hradil

FEAD – PODPROGRAM 2020

Uprzejmie informujemy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, PODPROGRAM 2020, według Wytycznych Instytucji Zarządzającej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z dnia 11.05.2020r., rozpocznie się z dniem 01 listopada 2020r. Dystrybucja paczek żywnościowych przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu przez producentów artykułów żywnościowych, do naszego magazynu. KTO MOŻE […]