Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współpracę z lokalnymi społecznościami oraz zaangażowanie lokalnych społeczności w działania na rzecz osób potrzebujących, przede wszystkim skierowanych do uchodźców z Ukrainy.

Zakres obowiązków:
–  Komunikacja z lokalnymi społecznościami,
– Opracowywanie materiałów do publikacji w mediach społecznościowych w temacie współpracy z lokalnymi społecznościami,
– Organizowanie systemów wsparcia (dbałość o sprawne funkcjonowanie kanałów komunikacji, organizowanie wsparcia technicznego, monitoring skuteczności kanałów komunikacji),
– Wspieranie integracji i partycypacji społecznej w planowaniu operacyjnym, projektowaniu i wdrażaniu działań pomocowych na rzecz uchodźców,
– Przygotowanie i uaktualnianie biuletynów, raportów,
– Wspieranie delegata CEA z Niemieckiego Czerwonego Krzyża w organizowaniu szkoleń  dla pracowników i wolontariuszy w zakresie budowania zaangażowania lokalnych społeczności,
– Uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych, wizyt u partnerów,
– Bieżący kontakt z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami,
– Wkład w koordynację działań dot. aktywności CEA oraz raportowanie do Niemieckiego Czerwonego Krzyża

Doświadczenie i umiejętności:
– Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w sektorze pomocy humanitarnej, w zakresie budowania zaangażowania i współpracy lokalnych społeczności,  koordynowanie działań dotyczących komunikacji i społecznej mobilizacji, zwłaszcza w odniesieniu do uchodźców, osób szukających azylu lub w kontekście migracyjnym,
– Doświadczenie w pracy związanej z niesieniem pomocy humanitarnej lub pracy na innych polach związanych z zapobieganiem kryzysom i/lub wspieraniem lokalnych społeczności,
– Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i innymi partnerami,
– Odpowiednia wiedza dotycząca kontekstu społeczno-kulturowego społeczności dotkniętej konfliktem oraz stosowny poziom wrażliwości kulturowej,
– Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
– Dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie,
– Odpowiednie umiejętności dotyczące tworzenia treści, prezentacji oraz umiejętności szkoleniowe,
– Wykształcenie wyższe na kierunkach takich jak socjologia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, administracja publiczna, komunikacja, itd.,
– Prawo jazdy (preferowane),
– Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres do 31.12.2022 r. roku, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Możliwość rozwoju zawodowego,
– Możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 10.07.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę przy projekcie dotyczącym wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid (projekt CVA).

Zakres obowiązków:
– Ścisła współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który jest odpowiedzialny za koordynację wdrażania procesu wsparcia finansowego uchodźców w Lublinie,
– Wsparcie w procesie rekrutacji wolontariuszy, zarządzania i kontroli prawidłowości wdrażania projektu,
– Koordynowanie procesu doboru kryteriów rejestracji oraz rejestracji beneficjentów programu CVA dla najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych,
– Przeprowadzanie wizyt u beneficjentów objętych pomocą programu CVA,
– Sprawozdawczość w zakresie skuteczności wdrożonych działań, komunikacji,
– Prowadzenie ewidencji danych beneficjentów zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych,
– Weryfikacja i nadzór nad poprawnością i kompletnością danych wprowadzonych do systemu,
– Wdrażanie wytycznych dot. dokonywania wypłat beneficjentom programu CVA,
– Administrowanie i monitorowanie dokonywanych płatności, kontrola wydatków,
– Ścisła współpraca z zespołami zaopatrzenia, logistyki i finansów w zakresie komunikacji z usługodawcami i beneficjentami,
– Pomoc w budowaniu potencjału personelu i wolontariuszy PCK, w zakresie poprawnego wdrażania programu CVA poprzez organizację dedykowanych szkoleń,
– Udział w tworzeniu systemu monitorowania efektywności programu CVA (przy współpracy z delegatami Niemieckiego Czerwonego Krzyża),
– Zarządzanie bazą danych i sprawozdawczością, tworzenie raportów w oparciu o wymogi Niemieckiego Czerwonego Krzyża.

Wymagania:
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– Mile widziana znajomość języka ukraińskiego,
– Dobra znajomość obsługi pakietu Office365 (Word, Excel, Outlook),
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres do 31.12.2022 r., z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Praca w biurze w Lublinie,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielania długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Kontakt:
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 10.07.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie zespołu Niemieckiego Czerwonego Krzyża jako partnera Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w zamówieniach i zakupach w Lublinie oraz współpracę z magazynem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zakres obowiązków:
– Wsparcie przy lokalnych zamówieniach towarów w ścisłej współpracy z Koordynatorem ds. Logistyki.
– Zapewnienie terminowej dostawy wszystkich zakupionych artykułów od sklepów/dostawców do miejsca docelowego (Polska i/lub Ukraina).
– Dbałość o prawidłową archiwizację dokumentów.
– Zarządzanie i kierowanie powierzonymi pojazdami według poleceń przełożonego.
– Prowadzenie dokumentacji użytkowania pojazdu. Przestrzeganie zasad i procedur zarządzania flotą.
– Wsparcie przy odbiorze i wysyłce towarów z magazynu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wymagania:
– Doświadczenie w pracy w obszarze logistyki, zaopatrzeniu lub magazynowaniu
– Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów (ważne prawo jazdy kategorii B)
– Dobra znajomość miasta Lublin
– Wiedza i umiejętności w zakresie podstawowych napraw pojazdów
– Punktualność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
– Umiejętność obsługi komputera. Dobra znajomość programu Microsoft Office.
– Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
– Zdolność do dobrej pracy pod minimalnym nadzorem i pod presją czasu w dynamicznym środowisku
– Mile widziane doświadczenie w pracy jako wolontariusz/pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża

Oferujemy:
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze, w okresie do 31.12.2023 r. , z możliwością przedłużenia.
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu.
– Praca wykonywana w Lublinie. Kierowanie pojazdem na terenie Polski.
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielania długofalowej pomocy uchodźcom w Polsce I Ukrainie.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 09.11.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę przy projekcie dotyczącym wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy oraz prowadzenie dokumentacji księgowo – magazynowej

Zakres obowiązków:
– Ścisła współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem,
– Walutowe rozliczenia księgowe,
– Analiza raportów finansowych,
– Opracowywanie dokumentacji finansowo – księgowej,
– Praca w systemie księgowym Optima,
– Wprowadzanie i księgowanie dokumentów magazynowych,
– Nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów,
– Udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
– Archiwizowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami,
– Współpraca z innymi członkami zespołu operacyjnego oraz zespołu finansowego.

Wymagania:
– Wykształcenie minimum średnie,
– Dobra znajomość programu Microsoft Office: Word, Excel, Outlook,
– Doświadczenie w pracy w obszarze finansów i administracji,
– Znajomość zasad budżetowania, nadzoru nad budżetem, zasad rachunkowości i praktycznego stosowania systemów finansowych, doświadczenie w pracy w obszarze finansów i administracji,
– Dobra znajomość systemu prawa podatkowego,
– Umiejętność korzystania z systemów księgowych,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– Umiejętność myślenia analitycznego,
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– Mile widziana znajomość języka ukraińskiego,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:

– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Praca w biurze w Lublinie,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielania długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce,

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 10.07.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Dla kogo:

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Cel:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną

Zalety/ korzyści:

– odciążenie członków rodzin lub opiekunów os. niepełnosprawnych poprzez wsparcie w codziennych obowiązkachmożliwość odpoczynku ,załatwienia osobistych spraw

– zaspokojenie codziennych potrzeb osób niepełnosprawnych

– poprawa stanu zdrowia podopiecznych poprzez prawidłową opiekę higieniczno- pielęgnacyjną

Poprawa stanu zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia członków rodzin i osób bezpośrednio sprawujących opiekę nad os. Niepełnosprawnymi

– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podopiecznych

– zapewnienie czasowego zastępstwa

Limit usług opieki na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

(maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi  w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00-22:00);

– 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Kontakt:

81 887 00 04/ 81 865 12 92

e-mail: lublin.wytchnieniowa@pck.pl

osoba odpowiedzialna: Anna Muszyńska

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pomoc i wsparcie dla podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża – osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Praca w domu podopiecznego.

Zakres obowiązków:

Opieka nad osobą starszą i/lub niepełnosprawną, w szczególności: utrzymanie czystości w mieszkaniu, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków lub dostarczanie z punktów żywienia zbiorowego, pomoc przy myciu/kąpieli, zmiana pieluch, zmiana pozycji ciała, oklepywanie, zapobieganie powstawaniu odleżyn, zamawianie wizyt lekarskich i towarzyszenie w drodze do i z przychodni, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Wymagania:
– wykształcenie min. średnie

– uprawnienia do pracy jako opiekun osób starszych/niepełnosprawnych, opiekunka środowiskowa, pielęgniarka lub pokrewne

– mile widziane doświadczenie w podobnej pracy

– ze względu na charakter pracy poszukujemy osób o miłym usposobieniu, komunikatywnych, gotowych do pracy z osobą starszą/niepełnosprawną, rozumiejących potrzeby osób samotnych, niepełnosprawnych, posiadających prawdziwą chęć niesienia pomocy potrzebującym

Oferujemy:

– Pracę na umowę zlecenie w systemie godzinowym (20,54 zł/godz.)

– praca w domu podopiecznego

– liczba godzin do ustalenia

– pracę w organizacji humanitarnej o ponad stuletniej tradycji

Kontakt:

CV prosimy przesyłać na adres lublin.opieka@pck.pl. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Kontakt telefoniczny: 81 504 93 51

Osoba kontaktowa: Dominika Słomka

Opis stanowiska:

Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za pracę w magazynie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, przede wszystkim przy przyjmowaniu i wysyłaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy. 

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie i wydawanie towarów (rozładunek/załadunek).
 • Obsługa wózka widłowego.
 • Praca z dokumentacją magazynową.
 • Odpowiedzialność za utrzymanie porządku i przechowywanie towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Inwentaryzacja materiałów zgodnie z wymaganiami.
 • Współpraca z zespołem Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w obszarze logistyki, zaopatrzeniu lub magazynowaniu
 • Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych UDT
 • Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów dostawczych (ważne prawo jazdy kategorii B)
 • Wykształcenie zawodowe
 • Punktualność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu.
 • Praca wykonywana w Lublinie.
 • Wkład w działania podejmowane przez Polski Czerwony Krzyż na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 28.04.2022. W tytule wiadomości proszę wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację i przygotowanie w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK działań pomocowych skierowanych do uchodźców z Ukrainy przebywających na Lubelszczyźnie oraz wysyłaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy. Praca na w/w stanowisku zakłada współpracę z zespołem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem.

Zakres obowiązków:

– Koordynacja działań projektowych. Monitoring realizacji działań,
– Opracowanie dokumentacji projektowej,
– Ocena potrzeb dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce,
– Kontakt z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem w sprawie przygotowania transportów z pomocą humanitarną,
– Planowanie i wdrażanie wspólnych działań Polskiego Czerwonego Krzyża, Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
– Bieżący kontakt z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami,
– Współpraca z innymi działami LOO PCK, magazynem i Biurem Zarządu Głównego PCK,
– Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych działań,
– Ścisła współpraca z pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża, wsparcie w planowaniu, ustalaniu i nadzorowaniu działań związanych z pomocą humanitarną,
– Zapewnienie pomocy humanitarnej odpowiadającej bieżącym lub pojawiającym się potrzebom i zagrożeniom,
– Wsparcie w przygotowaniu i dostarczaniu pomocy humanitarnej w oparciu o ramy i standardy krajowe i międzynarodowe,
– Uczestnictwo w spotkaniach z partnerami i darczyńcami.

Doświadzczenie i umiejętności:

– Przynajmniej 2 lata doświadczenia w koordynowaniu projektów lub praca na podobnym stanowisku,
– Doświadczenie w pracy związanej z niesieniem pomocy humanitarnej lub pracy na innych polach związanych z zapobieganiem kryzysom i/lub wspieraniem lokalnych społeczności,
– Umiejętność koordynowania projektów, nadzorowania i ewaluacji,
– Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i innymi partnerami,
– Dobra znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point),
– Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
– Dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie,
– Wykształcenie wyższe,
– Prawo jazdy,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:

– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Możliwość rozwoju zawodowego,
– Możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża,

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 24.04.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę przy projekcie dotyczącym wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid.

Zakres obowiązków:
– Ścisła współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który jest odpowiedzialny za koordynację procesu wsparcia finansowego uchodźców w Lublinie,
– Rozliczenia księgowe w walutach EUR, PLN, UAH. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem transakcji,
– Analiza raportów finansowych, w tym kwalifikowalność wydatków i zgodność z umowami,
– Opracowanie dokumentacji finansowo – księgowej,
– Praca w systemie księgowym Funds Pro,
– Przygotowanie autoryzacji płatności,
– Współpraca z delegatem ds. finansowych Niemieckiego Czerwonego Krzyża,
– Monitorowanie wydatków i salda,
– Księgowanie wydatków i wpływów,
– Nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów,
– Udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
– Archiwizowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami,
– Współpraca z innymi członkami zespołu operacyjnego oraz zespołu finansowego.

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: Księgowość / Finanse / Biznes / Administracja
i/lub
doświadczenie zawodowe w finansach – administracji (min. 3 lata),
– Znajomość zasad budżetowania, nadzoru nad budżetem, zasad rachunkowości i praktycznego stosowania systemów finansowych, doświadczenie w pracy w obszarze finansów i administracji,
– Dobra znajomość systemu prawa podatkowego,
– Umiejętność korzystania z systemów księgowych,
– Dobra znajomość programu Microsoft Excel,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– Umiejętność myślenia analitycznego,
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– Mile widziana znajomość języka ukraińskiego,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:

– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Praca w biurze w Lublinie,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielania długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 24.04.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pomoc i współpracę w prowadzeniu projektu opartego o wsparcie finansowe uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid.

Zakres obowiązków:
– Wdrażanie pomocy uchodźcom w oparciu o wykorzystanie kart pre-paid na poziomie Lublina i okolic,
– Współpraca z delegatem ds. finansowych oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem w celu zaplanowania terminowej realizacji działań projektowych,
– Wsparcie w rekrutacji wolontariuszy, zarządzaniu i nadzorze pracy wolontariuszy,
– Rejestracja beneficjentów. Nadzór nad prawidłowym wprowadzaniem danych do systemu,
– Kontakt z beneficjentami. Monitorowanie kryteriów uprawniających do skorzystania ze wsparcia finansowego,
– Sporządzanie dokumentacji i ewidencji beneficjentów. Dbałość o prawidłową archiwizację danych. Pomoc w obiegu dokumentów,
– Wdrażanie wytycznych projektowych w zakresie wypłacania płatności beneficjentom. Administrowanie i monitorowanie przekazów pieniężnych i wydatków,
– Zbieranie i analiza danych dotyczących udzielanej pomocy,
– Wsparcie w przygotowaniu warsztatów, szkoleń i spotkań,
– Pomoc w przygotowywaniu wniosków o wypłatę wsparcia finansowego dla beneficjentów.

Wymagania:
– Wykształcenie minimum średnie,
– Dobra znajomość programu Microsoft Office: Word, Excel, Outlook,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– Mile widziane doświadczenie w pracy jako wolontariusz/ka w Polskim Czerwonym Krzyżu,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 5 miesięcy, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Praca w biurze w Lublinie,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielania długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 24.04.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.