Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczyna kolejną edycję akcji Gorączka Złota, która będzie prowadzona w okresie 26.02.2020 – 15.06.2020.

Na czym polega akcja: 
W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Komu pomagamy:
Dzieciom – zebrane fundusze w ramach akcji pomogą nam zrealizować następujące działania: 
a/ dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych;
b/ pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych;
c/ wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Co możesz zrobić:
Przede wszystkim przyłączyć się do akcji poprzez następujące działania:

  1. Zgłoś chęć dołączenia do akcji do najbliższego oddziału PCK.
  2. Ustaw skarbonę na złote monety 1, 2 i 5 groszowe w widocznym miejscu. Możesz pobrać od nas gotową skarbonkę lub postawić własną.
  3. Pobierz lub zamów od nas plakaty akcji.
  4. Jeżeli widzisz taką skarbonę wrzuć do niej 1,2 lub 5 groszy;
  5. Promuj naszą akcję w swojej placówce

W ramach akcji prowadzimy konkurs z nagrodami: „Na największego zbieracza złota”.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
– Placówki edukacyjne (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, przedszkola, szkoły wyższe, inne)
– Firmy i instytucje (w tym osoby fizyczne)

Regulamin dostępny na stronie
www.lublin.pck.pl oraz w siedzibie PCK.

Zebrane monety należy przekazać do najbliższego oddziału PCK najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

W ostatniej edycji „Gorączki złota” w całym województwie zebraliśmy ponad 4 tony złotych monet. W przeliczeniu na złotówki dało to kwotę 42 360,20 !!! Jest to największa kwota jaką dotychczas udało nam się zebrać.

Czy w tym roku uda nam się ustanowić kolejny rekord?


Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach akcji Gorączka Złota 2019 udało nam się zebrać ponad 4 tony złotych monet. W przeliczeniu na złotówki dało to kwotę 42 360,20 !!!

W akcji wzięło udział sto kilkadziesiąt przedszkoli, szkół, instytucji oraz firm. Ostatnia edycja była wyjątkowa ponieważ była organizowana w roku 100-lecia PCK. Zebrana kwota była rekordowa i największa spośród wszystkich edycji Gorączki Złota w naszym województwie.

W ramach akcji organizowany był konkurs “Na największego zbieracza złota” w czterech kategoriach: Przedszkola, Szkoły podstawowe i gimnazjalne, Szkoły średnie i uczelnie wyższe, Firmy, instytucje i inne podmioty. Poniżej lista laureatów

Przedszkola
I miejsce – I Przedszkole Samorządowe w Biłgoraju – 68 kg
II miejsce – Przedszkole w Michowie – 47,72 kg
III miejsce – Przedszkole 59 w Lublinie – 21,45 kg

Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju – 218,22 kg
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie – 177,80 kg
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie – 99,85 kg

Szkoły średnie i Uczelnie wyższe
I miejsce – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego – 64,80 kg
II miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie – 53,92 kg
III miejsce – II Liceum ogólnokształcące w Chełmie – 20,40 kg

Firmy, Instytucje oraz inne podmioty
I miejsce – Klub HDK PCK przy Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. – 258 kg
II miejsce – Klub HDK PCK przy Augusta Westland PZL Świdnik S.A. – 190 kg
III miejsce – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej – 135,92 kg

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i gorąco zachęcamy do udziału w Gorączce Złota 2020!

Harmonogramy wsparcia udzielanego w ramach projektu “Aktywni na 100 lat” nr POWR.01.04.00-0042/18, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020.

test

W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to czas pełen wyzwań ale również wielu wzruszeń. Dlatego też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w momencie naszego jubileuszu, kolejne osoby chcą działać pod parasolem PCK. Od początku roku powstały cztery nowe kluby Honorowych Dawców Krwi w naszym województwie, a w lipcu powstanie kolejny.

Wspomniane kluby to: Klub HDK PCK przy 25 Batalionie Piechoty w Zamościu, Klub HDK PCK im. Św. Walentego przy Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku, Klub HDK PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Klub HDK PCK przy NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki w Lublinie.

Ten ostatni, w najbliższą niedzielę – 14 lipca organizuje akcję poboru krwi. Jednak nie jest to zwykła akcja. Odbędzie się ona w trakcie Obchodów 39 rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 r. Podczas wydarzenia, na honorowych dawców i dawczynie krwi czekają upominki oraz występ Wojciecha Cugowskiego. Skąd pomysł na taką akcję? Zapraszam na rozmowę z Mariuszem Wilkowskim, wiceprezesem Klubu.

Zanim przejdziemy do tematu najbliższego wydarzenia, które współorganizuje Państwa klub, chciałabym zapytać, skąd wziął się pomysł na utworzenie klubu przy PKP CARGO S.A. ?

Przed wielu laty przy Lokomotywowni w Lublinie istniał Klub Honorowych Dawców Krwi zrzeszający kolejarzy. Przeprowadzone 20 lat temu zmiany organizacyjne, które objęły kolej spowodowały powstanie wielu nowych spółek kolejowych. Klub nie przetrwał tych zmian. Kolejarze oddawali krew indywidualnie. Od 2018r. zaczęła zmieniać się struktura zatrudnienia w zakładzie. Pojawiła się duża grupa młodych ludzi.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i obecny Prezes Klubu Mirosław Oleszczuk widząc możliwość reaktywacji dawnych idei łączących kolejarzy, tj. służba i solidarność społeczna, rozpoczął rozmowy wśród pracowników o utworzeniu Klubu. Odzew był natychmiastowy. Na pierwsze spotkanie w dniu 13 marca br. w którym uczestniczył przedstawiciel Zarządu Spółki, Dyrektor Zakładu oraz zaproszeni przedstawiciele PCK przyszło kilkudziesięciu pracowników. Już w maju przeprowadziliśmy pierwszą spontaniczną akcję „Twoja Krew Ratuje Życie”. Krew oddało kilkunastu członków Klubu. Ja zostałem zakwalifikowany do oddania osocza,
które bezpośrednio po donacji pojechało na blok operacyjny. To wspaniałe uczucie i wielka satysfakcja, gdy nasza krew ratuje życie.

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo zorganizować zbiórkę krwi podczas obchodów 39 rocznicy Lubelskiego Lipca ?

Przed sierpniowymi strajkami na Wybrzeżu w 1980 r. był Lubelski Lipiec. To w Lublinie rozpoczęła się era Solidarności, która przyniosła Polsce wolność. Jej pragnienie zainspirowało robotników
do wyrażenia sprzeciwu wobec autorytarnej rzeczywistości PRL. W tamtym czasie idee patriotyzmu
i solidaryzmu społecznego realizowano poprzez strajki i ruch oporu. Dzisiaj w czasach wolności możemy kontynuować tamte idee poprzez dar z tego co mamy najcenniejsze – dar krwi. Dodatkowo tak wielkie uroczystości organizowane corocznie przez lubelskich kolejarzy są okazją do promocji krwiodawstwa. Mam nadzieję, że Akcja Poboru Krwi przy Dworcu Głównym PKP w Lublinie wpisze się na stałe w obchody rocznic Lubelskiego Lipca.

Co według Państwa należy zrobić, żeby zachęcić inne osoby do honorowego oddawania krwi ?

Najważniejszy jest przykład i podnoszenie świadomości społecznej o tym, że oddana krew codziennie ratuje życie innych ludzi. Władze samorządowe powinny wdrażać programy dodatkowych zachęt do oddawania krwi, a przedsiębiorcy propagować idee krwiodawstwa wśród pracowników. Osobom, które nie oddają krwi z lęku przed igłą można zacytować wers z Księgi Mądrości 3,15a „Trud czynienia dobra przynosi wspaniałe owoce”.

Jakie działania planują Państwo w przyszłości ?

Jako nowy Klub w najbliższym czasie skupimy się na kwestiach organizacyjnych. Kolejną akcję poboru krwi zorganizujemy w listopadzie z okazji święta kolejarza. Przeprowadzimy też akcje promujące krwiodawstwo i zachęcające do wstąpienia do klubu wśród pracowników.

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie wynajmu pomieszczeń do prowadzenia szkoleń wstępnych w ramach projektu „Aktywni na 100 lat”.

Materiały dot. rozeznania rynku dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą
upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Iza Gawęcka oraz Kamil Raczyński

lublin.aktywni100@pck.org.pl
81 532 08 27
Lublin
Puchacza 6, pok. 6 w godzinach 8-16;


Rozpoczynamy rekrutację do projektu dla młodzieży “Aktywni na 100 lat”!

– Chcesz poznać fajnych ludzi i zaangażować się w działania charytatywne?
– Lubisz wyzwania, chcesz wziąć udział w ciekawych szkoleniach i podnieść swoje szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości?
– Masz 15-29 lat?
– Mieszkasz w: Lublinie, Zamościu, Chełmie, Łukowie, Lubartowie,Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku, Biłgoraju, Dęblinie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Puławach lub Włodawie?

Jak się zgłosić?
– Pobierz formularz zgłoszeniowy
– Uzupełnij formularz
– Dostarcz formularz do najbliższego oddziału PCK w wybranym mieście

Rekrutacja trwa do końca czerwca 2019. Nie czekaj! Zgłoś się już dziś!

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu. Pomożemy uzupełnić dokumenty

W ramach projektu zapewniamy:
1. Szkolenia wstępne – 64 godziny dla każdej z grup (w podziale na 8 godzinne dni szkoleniowe / 8 x 45 minut)
2. Wolontariat i zaangażowanie w działalność Grupy SIM PCK – 10 miesięcy dla każdej grupy + cotygodniowe spotkania grupy
3. Warsztaty tematyczne
– Kompetencje miękkie (2 x 4 godziny )
– Warsztaty aktywistyczne – jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym (2 x 4 godziny ) – – – Kompetencje międzykulturowe (2 x 4 godziny )
– Kompetencje społeczne w pracy wolontariusza (2 x 4 godziny )
– Narzędzia i technologie multimedialne w pracy w NGO (2 x 4 godziny )
– Tolerancja i akceptacja (2 x 4 godziny )
– Zdrowie i zdrowy styl życia (2 x 4 godziny )
– Pierwsza Pomoc (2 x 4 godziny )
– Warsztaty manualne i rękodzielnicze (2 x 4 godziny )
4. Coaching – 4 godziny coachingu dla każdej osoby
5. Organizacja projektów lokalnych – każda z grup otrzyma 2 000,00 zł na organizację własnych mini projektów lokalnych
6. Spotkania liderów/ek – 4 dniowe wyjazdowe szkolenia liderów/ek – po 3 osoby z każdej grupy,
I tura: 26-29 sierpnia 2019
7. Gala wolontariatu – dla 210 uczestników projektu, I tura – grudzień 2019

#akcja #wolontariat #przygoda #szkolenia #kompetencje #simPCK #

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie wykonywania
zadań dyplomowanego psychologa w ramach projektu „Aktywni na 100 lat”

Materiały dot. rozeznania rynku dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą
upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Iza Gawęcka oraz Kamil Raczyński

lublin.aktywni100@pck.org.pl
81 532 08 27
Lublin
Puchacza 6, pok. 6 w godzinach 8-16;

Już za chwilę rozpocznie się rekrutacja do nowego projektu dla młodzieży: “Aktywni na 100 lat”.

– Chcesz poznać fajnych ludzi i zaangażować się w działania charytatywne?
– Lubisz wyzwania, chcesz wziąć udział w ciekawych szkoleniach i podnieść swoje szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości?
– Masz 15-29 lat?
– Mieszkasz w: Zamościu, Chełmie, Łukowie, Lubartowie,Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku, Biłgoraju, Dęblinie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Puławach lub Włodawie?

W ramach projektu zapewniamy:
1. Szkolenia wstępne
2. Wolontariat i zaangażowanie w działalność Grupy SIM PCK
3. Warsztaty tematyczne
– Kompetencje miękkie
– Warsztaty aktywistyczne – czyli jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym
– Kompetencje międzykulturowe
– Kompetencje społeczne w pracy wolontariusza
– Narzędzia i technologie multimedialne w pracy w NGO
– Tolerancja i akceptacja
– Zdrowie i zdrowy styl życia
– Pierwsza Pomoc
– Warsztaty manualne i rękodzielnicze
4. Coaching – 4 godziny coachingu dla każdej osoby
5. Organizacja projektów lokalnych – każda z grup otrzyma 2 000,00 zł na organizację własnych mini projektów lokalnych
6. Spotkania liderów/ek – 4 dniowe wyjazdowe spotkania liderów/ek po 3 osoby z każdej grupy, jedno w 2019, jedno w 2020 – I tura: 26-29 sierpnia 2019
7. Gala wolontariatu – dla 210 uczestników projektu w grudniu 2019

Rekrutacja rozpocznie się na początku czerwca 2019

Śledź nasz profil i wypatruj rekrutacji w swoim mieście.

Wyślij nam swój kontakt żeby dowiedzieć się więcej jako pierwszy/a!

mail: lublin.aktywni100@pck.org.pl
tel. 81 532 08 27

W piątek 14.12.2018, odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolską Olimpiadą Promocji Zdrowego Stylu Życia objęła Lubelska Kurator Oświaty.

Czytaj dalej