Poszukujemy osób do pracy. Wolne są dwa stanowiska: Koordynator Punktu Informacyjnego i Specjalista ds. social media

Koordynator Punktu Informacyjnego

Nasze oczekiwania:

– komunikatywność,

– biegła znajomość języka ukraińskiego oraz polskiego, a także minimum komunikatywna znajomość j. angielskiego (uwaga: ze względu na charakter pracy znajomość powyższych języków stanowi wymóg konieczny),

– umiejętności koordynacji licznych zadań w jednym czasie,

– umiejętność obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office, Internet),

– odporność na stres, asertywność,

– czynne prawo jazdy kategorii B,

– motywacja do pracy w organizacji charytatywnej,

– optymizm i pozytywne nastawienie do otoczenia,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:

– znajomość zagadnień związanych z działalnością charytatywną/humanitarną

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:                                

– koordynacja pracy punktu informacyjnego PCK, prowadzonego w związku z realizacją programów pomocy Uchodźcom z Ukrainy oraz w związku z innymi działaniami statutowymi Stowarzyszenia,

– obsługa połączeń przychodzących i wychodzących,

– prowadzenie działań związanych ze zbiórką darów na rzecz Uchodźców,

– dbanie o poprawny obieg dokumentów w Stowarzyszeniu,

– prowadzenie dokumentacji punktu informacyjnego,

– prowadzenie działań realizujących zadania statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża,

– pozyskiwanie dochodów na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża,

– udział w przedsięwzięciach realizowanych przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK.

Oferujemy:

– ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,

– możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża,

Specjalista ds.social media

Nasze oczekiwania:

– zaawansowana znajomość serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i in. oraz narzędzi do ich obsługi,

– praktyczna znajomość programów do grafiki komputerowej (przygotowywanie grafik do publikowanych komunikatów),

– „lekkie pióro”, łatwość prezentowania myśli i pomysłów – w mowie i w piśmie,

– praktyczna znajomość j. angielskiego

– orientacja w trendach związanych z social media w Polsce i na świecie,

– praktyczna znajomość narzędzi do monitorowania i analizowania profili w mediach społecznościowych,

– komunikatywność,

– odporność na stres, asertywność,

– motywacja do pracy w organizacji charytatywnej,

– optymizm i pozytywne nastawienie do otoczenia,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:

– doświadczenie w pracy w organizacji charytatywnej/humanitarnej

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

– prowadzenie profili PCK Lublin w serwisach społecznościowych oraz strony internetowej – Lublin,

– współtworzenie strategii komunikacji w kanałach społecznościowych PCK Lublin,

– rozwijanie nowych kanałów komunikacji,

– dbałość o odpowiedni wizerunek marki PCK w mediach społecznościowych,

– prowadzenie strony internetowej PCK Lublin,

– współpraca z pracownikami w zakresie efektywnego wykorzystania kanałów social media do promocji działań prowadzonych w PCK Lublin,

– monitoring i analiza prowadzonych działań komunikacyjnych, prezentowanie wyników i wniosków,

– prowadzenie działań realizujących zadania statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża,

– pozyskiwanie dochodów na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża,

– udział w przedsięwzięciach realizowanych przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK.

Oferujemy:

– ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,

– możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża,

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny inne dokumenty pomocne w procesie rekrutacji prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2022 r. na adres: ewelina.bury@pck.pl