Ważne informacje dotyczące prywatności

Informacja dla serwisu https://pck.lublin.pl/

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zależy nam na przejrzystości działań. Pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Puchacza 6
20-323 Lublin

NIP: 7120160508
REGON: 007023731-00510

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
Kinga Zyskowska 81 532 08 27 wew. 17, e-mail

3. W jakim celu pobieramy i przetwarzamy Państwa dane?
• Obsługa kontaktu i obiegu dokumentów
• Wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych
• Realizacje wysyłek kurierskich
• Udzielanie odpowiedzi na zapytania z naszej strony internetowej czy zapytania mailowe

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
• żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
• żądania zmiany Państwa danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z możliwości zmiany lub usunięcia danych osobowych można skontaktować się pisemnie z Administratorem danych osobowych

5. Administrator dokłada wszelkich starań, pod względem technicznym i fizycznym, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przed utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. Do czego używamy Państwa danych osobowych:

W celu realizacji dostaw kurierskich:

• imię i nazwisko
• dane adresowe (miejscowść, ulica, nr, kod pocztowy)
• adres email
• telefony kontaktowe

W celu wystawienia faktury

• imię i nazwisko, nazwa
• dane adresowe (miejscowść, ulica, nr, kod pocztowy)
• adres email do wysyłki dokumentu
• nip i nazwa przedsiębiorcy

W celu przygotowania na Państwa prośbę ofert

• imię i nazwisko, nazwa
• dane adresowe (miejscowść, ulica, nr, kod pocztowy)
• adres email do wysyłki dokumentu
• nip i nazwa przedsiębiorcy

7. Czego nie robimy:

• dane nie będą stosowane do automatycznego wysyłania emeil
• dane nie będą przetwarzane w formie profilowania
• dane nie będą stosowane do celów marketingowych

8. Kiedy Państwa dane są przechowywane, a kiedy nie:

• w przypadku zapytań przez formularz kontaktowy lub emaila Państwa dane nie są gromadzone, służą nam tylko do korespondencji

• w przypadku wystawienia dokumentu księgowego przez okres jaki wymaga tego prawo polskie – 5 lat

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umów lub skontaktowania się przez formularz kontaktowy lub email