Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację i przygotowanie w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK działań pomocowych skierowanych do uchodźców z Ukrainy przebywających na Lubelszczyźnie oraz wysyłaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy. Praca na w/w stanowisku zakłada współpracę z zespołem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Niemieckim Czerwonym Krzyżem.

Zakres obowiązków:

– Koordynacja działań projektowych. Monitoring realizacji działań,
– Opracowanie dokumentacji projektowej,
– Ocena potrzeb dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce,
– Kontakt z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem w sprawie przygotowania transportów z pomocą humanitarną,
– Planowanie i wdrażanie wspólnych działań Polskiego Czerwonego Krzyża, Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
– Bieżący kontakt z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami,
– Współpraca z innymi działami LOO PCK, magazynem i Biurem Zarządu Głównego PCK,
– Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych działań,
– Ścisła współpraca z pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża, wsparcie w planowaniu, ustalaniu i nadzorowaniu działań związanych z pomocą humanitarną,
– Zapewnienie pomocy humanitarnej odpowiadającej bieżącym lub pojawiającym się potrzebom i zagrożeniom,
– Wsparcie w przygotowaniu i dostarczaniu pomocy humanitarnej w oparciu o ramy i standardy krajowe i międzynarodowe,
– Uczestnictwo w spotkaniach z partnerami i darczyńcami.

Doświadzczenie i umiejętności:

– Przynajmniej 2 lata doświadczenia w koordynowaniu projektów lub praca na podobnym stanowisku,
– Doświadczenie w pracy związanej z niesieniem pomocy humanitarnej lub pracy na innych polach związanych z zapobieganiem kryzysom i/lub wspieraniem lokalnych społeczności,
– Umiejętność koordynowania projektów, nadzorowania i ewaluacji,
– Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i innymi partnerami,
– Dobra znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point),
– Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
– Dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie,
– Wykształcenie wyższe,
– Prawo jazdy,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:

– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Możliwość rozwoju zawodowego,
– Możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża,

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 24.04.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.