W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to czas pełen wyzwań ale również wielu wzruszeń. Dlatego też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w momencie naszego jubileuszu, kolejne osoby chcą działać pod parasolem PCK. Od początku roku powstały cztery nowe kluby Honorowych Dawców Krwi w naszym województwie, a w lipcu powstanie kolejny.

Wspomniane kluby to: Klub HDK PCK przy 25 Batalionie Piechoty w Zamościu, Klub HDK PCK im. Św. Walentego przy Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku, Klub HDK PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Klub HDK PCK przy NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki w Lublinie.

Ten ostatni, w najbliższą niedzielę – 14 lipca organizuje akcję poboru krwi. Jednak nie jest to zwykła akcja. Odbędzie się ona w trakcie Obchodów 39 rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 r. Podczas wydarzenia, na honorowych dawców i dawczynie krwi czekają upominki oraz występ Wojciecha Cugowskiego. Skąd pomysł na taką akcję? Zapraszam na rozmowę z Mariuszem Wilkowskim, wiceprezesem Klubu.

Zanim przejdziemy do tematu najbliższego wydarzenia, które współorganizuje Państwa klub, chciałabym zapytać, skąd wziął się pomysł na utworzenie klubu przy PKP CARGO S.A. ?

Przed wielu laty przy Lokomotywowni w Lublinie istniał Klub Honorowych Dawców Krwi zrzeszający kolejarzy. Przeprowadzone 20 lat temu zmiany organizacyjne, które objęły kolej spowodowały powstanie wielu nowych spółek kolejowych. Klub nie przetrwał tych zmian. Kolejarze oddawali krew indywidualnie. Od 2018r. zaczęła zmieniać się struktura zatrudnienia w zakładzie. Pojawiła się duża grupa młodych ludzi.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i obecny Prezes Klubu Mirosław Oleszczuk widząc możliwość reaktywacji dawnych idei łączących kolejarzy, tj. służba i solidarność społeczna, rozpoczął rozmowy wśród pracowników o utworzeniu Klubu. Odzew był natychmiastowy. Na pierwsze spotkanie w dniu 13 marca br. w którym uczestniczył przedstawiciel Zarządu Spółki, Dyrektor Zakładu oraz zaproszeni przedstawiciele PCK przyszło kilkudziesięciu pracowników. Już w maju przeprowadziliśmy pierwszą spontaniczną akcję „Twoja Krew Ratuje Życie”. Krew oddało kilkunastu członków Klubu. Ja zostałem zakwalifikowany do oddania osocza,
które bezpośrednio po donacji pojechało na blok operacyjny. To wspaniałe uczucie i wielka satysfakcja, gdy nasza krew ratuje życie.

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo zorganizować zbiórkę krwi podczas obchodów 39 rocznicy Lubelskiego Lipca ?

Przed sierpniowymi strajkami na Wybrzeżu w 1980 r. był Lubelski Lipiec. To w Lublinie rozpoczęła się era Solidarności, która przyniosła Polsce wolność. Jej pragnienie zainspirowało robotników
do wyrażenia sprzeciwu wobec autorytarnej rzeczywistości PRL. W tamtym czasie idee patriotyzmu
i solidaryzmu społecznego realizowano poprzez strajki i ruch oporu. Dzisiaj w czasach wolności możemy kontynuować tamte idee poprzez dar z tego co mamy najcenniejsze – dar krwi. Dodatkowo tak wielkie uroczystości organizowane corocznie przez lubelskich kolejarzy są okazją do promocji krwiodawstwa. Mam nadzieję, że Akcja Poboru Krwi przy Dworcu Głównym PKP w Lublinie wpisze się na stałe w obchody rocznic Lubelskiego Lipca.

Co według Państwa należy zrobić, żeby zachęcić inne osoby do honorowego oddawania krwi ?

Najważniejszy jest przykład i podnoszenie świadomości społecznej o tym, że oddana krew codziennie ratuje życie innych ludzi. Władze samorządowe powinny wdrażać programy dodatkowych zachęt do oddawania krwi, a przedsiębiorcy propagować idee krwiodawstwa wśród pracowników. Osobom, które nie oddają krwi z lęku przed igłą można zacytować wers z Księgi Mądrości 3,15a „Trud czynienia dobra przynosi wspaniałe owoce”.

Jakie działania planują Państwo w przyszłości ?

Jako nowy Klub w najbliższym czasie skupimy się na kwestiach organizacyjnych. Kolejną akcję poboru krwi zorganizujemy w listopadzie z okazji święta kolejarza. Przeprowadzimy też akcje promujące krwiodawstwo i zachęcające do wstąpienia do klubu wśród pracowników.