Okolica nas Zachwyca to projekt seniorek i seniorów z Klubu Seniora CZAS Opole Lubelskie finansowany ze środków programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Przez najbliższe miesiące grupa seniorek i seniorów z Klub Seniora CZAS Opole Lubelskie będzie intensywnie eksplorowała naszą okolicę by finalnie stworzyć przewodnik po najciekawszych miejscach naszej Opolszczyzny

Nad wszystkim dzielnie czuwają nasze animatorki – Małgosia Troczyńska i Marta Sójka, autorki projektu i laureatki konkursu “Seniorzy w Akcji”


Cele projektu:

Klub Seniora CZAS PCK Opole Lubelskie otrzymał dofinansowanie w wysokości 11 tys. złotych na realizację autorskiego projektu Okolica Nas Zachwyca. Projekt ten został wybrany przez komisję konkursową spośród  275 zgłoszonych pomysłów w ogólnopolskim konkursie granatowym “Seniorzy w akcji”. Dotacja,  pozwoli seniorom i seniorkom z klubu wprowadzić w życie ich fantastyczny plan eksplorowania okolicy w celu stworzenia przewodnika z ciekawymi miejscami i rekomendacjami dla innych seniorów. Bardzo istotnym tematem, poruszanym podczas realizacji projektu jest dostępność atrakcyjnych miejsc w okolicy dla osób w wieku 60+. Wybrane przez nas miejsca zostaną sprawdzone i ocenione pod kątem zaplecza sanitarnego, udogodnień w postaci elementów małej architektury takich jak ławeczki czy tablice informacyjne, braku barier architektonicznych ale też bazy noclegowej czy gastronomicznej. Projekt potrwa do końca czerwca 2022 roku.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Troczyńska opole.lubelskie.seniorzy@pck.pl