Lubelski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza
przetarg na:

Dostawę
sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu  „CZAS – Centra
Zainteresowań Ambitnych Seniorów

Materiały przetargowe dostępne
na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą
upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Kinga
Zyskowska

lublin.zamowienia@pck.org.pl

81 532
08 27 wew. 17

Lublin
Puchacza 6, pok. 8

w godzinach 8-16;