Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza przetarg na:

Remont pomieszczeń dla domu senioralnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 w Lublinie

  1. Nr 50/2 i 50/3 w ramach projektu

„CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”

(Znak postępowania: 9/CZAS/2019)

Materiały przetargowe dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Kinga Zyskowska

lublin.zamowienia@pck.org.pl

81 532 08 27 wew. 17

Lublin Puchacza 6, pok. 8

w godzinach 8-16;

 

Zaawansowany edytor wizualny

Załączniki