Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie wykonywania
zadań dyplomowanego psychologa w ramach projektu „Aktywni na 100 lat”

Materiały dot. rozeznania rynku dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Osobą
upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Iza Gawęcka oraz Kamil Raczyński

lublin.aktywni100@pck.org.pl
81 532 08 27
Lublin
Puchacza 6, pok. 6 w godzinach 8-16;

Załączniki