Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie wykonywania
zadań dyplomowanego psychologa w ramach projektu „Aktywni na 100 lat”

Materiały dot. rozeznania rynku dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p.  Arleta Chuba, tel. 81 532 08 27, wew.17, lublin.zamowienia@pck.org.pl

Załączniki