Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie wyboru doradcy zawodowego, psychologa i coacha w ramach projektu „Przyszłość zależy od Ciebie – postaw na aktywność”, tj.

  • Diagnoza potrzeb uczestników połączona z przygotowaniem ścieżki reintegracji
  • Poradnictwo psychologiczne w ramach indywidualnych warsztatów „Gotowość do zmian”, którego celem jest wzmacnianie wiary w siebie i odbudowywanie motywacji do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej
  • Indywidualne spotkania z coachem, ukierunkowane na lepsze rozumienie samego siebie, rozwój osobisty, rozwiązywanie trudności, motywowanie do działania

Materiały dot. rozeznania rynku dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pck.lublin.pl

Do kontaktów została upoważniona p.  Arleta Chuba, tel. 81 532 08 27, wew.17, lublin.zamowienia@pck.org.pl

Osoby zainteresowane realizacją zamówienia zapraszamy do kontaktu.

Załączniki