Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współpracę z lokalnymi społecznościami oraz zaangażowanie lokalnych społeczności w działania na rzecz osób potrzebujących, przede wszystkim skierowanych do uchodźców z Ukrainy.

Zakres obowiązków:
–  Komunikacja z lokalnymi społecznościami,
– Opracowywanie materiałów do publikacji w mediach społecznościowych w temacie współpracy z lokalnymi społecznościami,
– Organizowanie systemów wsparcia (dbałość o sprawne funkcjonowanie kanałów komunikacji, organizowanie wsparcia technicznego, monitoring skuteczności kanałów komunikacji),
– Wspieranie integracji i partycypacji społecznej w planowaniu operacyjnym, projektowaniu i wdrażaniu działań pomocowych na rzecz uchodźców,
– Przygotowanie i uaktualnianie biuletynów, raportów,
– Wspieranie delegata CEA z Niemieckiego Czerwonego Krzyża w organizowaniu szkoleń  dla pracowników i wolontariuszy w zakresie budowania zaangażowania lokalnych społeczności,
– Uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych, wizyt u partnerów,
– Bieżący kontakt z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami,
– Wkład w koordynację działań dot. aktywności CEA oraz raportowanie do Niemieckiego Czerwonego Krzyża

Doświadczenie i umiejętności:
– Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w sektorze pomocy humanitarnej, w zakresie budowania zaangażowania i współpracy lokalnych społeczności,  koordynowanie działań dotyczących komunikacji i społecznej mobilizacji, zwłaszcza w odniesieniu do uchodźców, osób szukających azylu lub w kontekście migracyjnym,
– Doświadczenie w pracy związanej z niesieniem pomocy humanitarnej lub pracy na innych polach związanych z zapobieganiem kryzysom i/lub wspieraniem lokalnych społeczności,
– Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i innymi partnerami,
– Odpowiednia wiedza dotycząca kontekstu społeczno-kulturowego społeczności dotkniętej konfliktem oraz stosowny poziom wrażliwości kulturowej,
– Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
– Dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie,
– Odpowiednie umiejętności dotyczące tworzenia treści, prezentacji oraz umiejętności szkoleniowe,
– Wykształcenie wyższe na kierunkach takich jak socjologia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, administracja publiczna, komunikacja, itd.,
– Prawo jazdy (preferowane),
– Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres do 31.12.2022 r. roku, z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Możliwość rozwoju zawodowego,
– Możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 10.07.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.