Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę przy projekcie dotyczącym wsparcia finansowego uchodźców z Ukrainy w Lublinie na podstawie wykorzystania kart pre-paid (projekt CVA).

Zakres obowiązków:
– Ścisła współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który jest odpowiedzialny za koordynację wdrażania procesu wsparcia finansowego uchodźców w Lublinie,
– Wsparcie w procesie rekrutacji wolontariuszy, zarządzania i kontroli prawidłowości wdrażania projektu,
– Koordynowanie procesu doboru kryteriów rejestracji oraz rejestracji beneficjentów programu CVA dla najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych,
– Przeprowadzanie wizyt u beneficjentów objętych pomocą programu CVA,
– Sprawozdawczość w zakresie skuteczności wdrożonych działań, komunikacji,
– Prowadzenie ewidencji danych beneficjentów zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych,
– Weryfikacja i nadzór nad poprawnością i kompletnością danych wprowadzonych do systemu,
– Wdrażanie wytycznych dot. dokonywania wypłat beneficjentom programu CVA,
– Administrowanie i monitorowanie dokonywanych płatności, kontrola wydatków,
– Ścisła współpraca z zespołami zaopatrzenia, logistyki i finansów w zakresie komunikacji z usługodawcami i beneficjentami,
– Pomoc w budowaniu potencjału personelu i wolontariuszy PCK, w zakresie poprawnego wdrażania programu CVA poprzez organizację dedykowanych szkoleń,
– Udział w tworzeniu systemu monitorowania efektywności programu CVA (przy współpracy z delegatami Niemieckiego Czerwonego Krzyża),
– Zarządzanie bazą danych i sprawozdawczością, tworzenie raportów w oparciu o wymogi Niemieckiego Czerwonego Krzyża.

Wymagania:
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– Mile widziana znajomość języka ukraińskiego,
– Dobra znajomość obsługi pakietu Office365 (Word, Excel, Outlook),
– Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres do 31.12.2022 r., z możliwością przedłużenia,
– Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
– Praca w biurze w Lublinie,
– Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielania długofalowej pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

Kontakt:
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ewelina.bury@pck.pl do dnia 10.07.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.