Tydzień współpracy międzypokoleniowej

18-24 stycznia 2022

Współpraca międzypokoleniowa, a co za tym idzie podejmowanie wspólnych inicjatyw, wzajemne poznawanie, zrozumienie i życzliwość. Chcemy stworzyć przestrzeń do działania dla młodzieży i seniorów. Pozwolić na wykorzystanie potencjału i podzielenie się nim z osobami z grup wiekowych +/- kilka dekad.

W PCK działają Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK czy Kluby Seniora PCK. Na co dzień każda z tych jednostek działa przeważnie osobno, angażując się lub biorąc udział w działaniach skierowanych do swojej grupy wiekowej. Tym razem chcemy spróbować zrobić coś razem.

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dniach 18-24 stycznia 2022 roku organizuje Tydzień Współpracy Międzypokoleniowej.