Rok 2019 jest wyjątkowym czasem, gdy Polski Czerwony Krzyż – najstarsza polska organizacja humanitarna obchodzi swoje setne urodziny. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Chcemy zabrać Państwa na spacer po miejscach istotnych z punktu widzenia działania najstarszej polskiej organizacji humanitarnej. Idąc wytyczoną trasą, poznamy opowieść pełną losów ludzi, do których PCK wyciągnął pomocną dłoń. Dzięki kodom QR spacerowicze będą mogli obejrzeć unikalne zdjęcia, nagrania i inne archiwalia ukazujące bogatą historię PCK.


Na każdej z 5 stacji znajduje się element puzzla. Osoby, które 1.06 przed godziną 23 przyjdą do namiotu PCK, przy Placu Litewskim otrzymają upominek.

Zapraszamy do wysłuchania naszej opowieści i doświadczeniu działalności PCK w Lublinie.