Punkt Opieki – Kołłątaja 5

Znajdujemy się w miejscu, gdzie w latach 80. był Punkt Opieki nr 5, obejmujący swoim zakresem podopiecznych z rejonu Śródmieścia miasta. Jednym z podstawowych celów Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz polepszanie warunków życia osób potrzebujących we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, dzięki mobilizacji wszystkich sił i środków. Do realizacji wyżej wymienionego celu Polski Czerwony Krzyż wyznaczył sobie statutowe zadania prowadzenia działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej, organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-socjalnych, rehabilitacyjnych a także rekrutację szkolenie i organizowanie personelu oraz wolontariatu niezbędne do wykonywania tych zadań.  Opieka i pomoc socjalna jest obowiązkiem państwa. Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża zaś, jako organizacji pozarządowej jest uzupełnienie opiekuńczej roli państwa w ramach zadań statutowych i własnych możliwości organizacyjno-finansowych.

Polski Czerwony Krzyż zajmuje się organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych w domu chorego, sprawowanych przez siostry PCK od 1962 roku i robimy to skutecznie do tej pory. Polski Czerwony Krzyż był twórcą polskiego pielęgniarstwa i opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi.

Przed formalnym powołaniem usług opiekuńczych, Wydział Opieki zajmował się zbieraniem i dalszą redystrybucją dóbr przekazanych przez prywatnych darczyńców, czy zagraniczne organizacje pomocowe. Do tej pory, Punkty Opieki poza usługami ściśle opiekuńczymi, zajmują się przekazanymi darami i dzięki stałej współpracy z podmiotami samorządowymi i miejskimi, jesteśmy w stanie dotrzeć do najbardziej potrzebujących Podopiecznych.

Od lat 60-tych Siostry Polskiego Czerwonego Krzyża opiekują się osobami samotnymi, schorowanymi i niesamodzielnymi. Tylko w roku 1988 i tylko w ówczesnym „małym” województwie lubelskim pomocą Sióstr PCK objętych było 2 276 osób.

W ubiegłym roku, w Lublinie obsługiwaliśmy teren ok. połowy miasta, świadcząc profesjonalne usługi opiekuńcze dla najbardziej potrzebujących.