Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich:
„Aktywni na 100 lat”


Aktywni na 100 lat - plakat

Celem projektu była aktywizacja i zorganizowanie ścieżki zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy dla grupy 420 osób (294 K, 126 M), młodzieży w wieku 15-29 lat z terenu województwa lubelskiego (WL) poprzez udział w warsztatach, wolontariat oraz zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowej i grup reprezentujących młodzież, prowadzone w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Łukowie, Lubartowie, Tomasz. Lub., Kraśniku, Biłgoraju, Dęblinie, Hrubieszowie, Opolu Lub., Radzyniu Podlaskim, Puławach, Włodawie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 932 701, 40 zł

W ramach projektu organizowane były następujące formy wsparcia:

1. Szkolenia wstępne – 64 godziny warsztatów o zarządzaniu projektem, wolontariacie, organizacjach pozarządowych,
2. Wolontariat i zaangażowanie w działalność Grupy SIM PCK – 10 miesięcy doświadczenia we współpracy z PCK,
3. Warsztaty tematyczne, 2 x 4 godziny z każdego tematu:
– Kompetencje miękkie
– Warsztaty aktywistyczne – jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym
– Kompetencje międzykulturowe
– Kompetencje społeczne w pracy wolontariusza
– Narzędzia i technologie multimedialne w pracy w NGO
– Tolerancja i akceptacja
– Zdrowie i zdrowy styl życia
– Pierwsza Pomoc
– Warsztaty manualne i rękodzielnicze
4. Coaching – 4 godziny coachingu dla każdej osoby
5. Organizacja projektów lokalnych – każda z grup otrzymała 2 000,00 zł na organizację własnych mini projektów lokalnych
6. Spotkania liderów/ek – 4 dniowe szkolenia liderów/ek – po 3 osoby z każdej grupy,
7. Gala wolontariatu

Projekt skierowany był do 420 osób w wieku 15-29 lat z terenu województwa lubelskiego, mieszkających lub uczących się w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Łukowie, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku, Biłgoraju, Dęblinie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Puławach lub Włodawie.