Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD)