Przepis na pomoc

Uruchamiamy wolontariat skierowany do Grup SIM PCK z woj. Lubelskiego i Klubów Seniora Czas PCK.

Młodzież będzie kontaktować się z osobami starszymi oferując rozmowę, wsparcie psychiczne, sprawdzając czy nie potrzebują dodatkowej pomocy.

Wiemy, że wiele starszych osób w czasie fizycznej izolacji
może odczuwać lęk i smutek. Jednym z najlepszych regulatorów naszych emocji jest kontakt
z drugą osobą. Rozmowa buduje poczucie solidarności, wsparcia, opieki i wspólnego przeżywania trudnego doświadczenia. Członkowie i członkinie Klubu Seniora Czas PCK to osoby
aktywne, przyzwyczajone do spotkań z innymi ludźmi.

Dbamy o to żeby pozostanie w domu było dla nich mniej
uciążliwe.

W czasie fizycznej izolacji PCK pozostaje w kontakcie.

Załączniki