Etap okręgowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, odbędzie się 15.03.2019 r. o godzinie 10:30, w biurze LOO PCK przy ulicy Puchacza 6.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia, więc prosimy o pozostanie wszystkich osób.