Szanowni Państwo,
Od dnia 18 stycznia 2021r. rozpoczynamy dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020 dla beneficjentów z miasta Lublin oraz gmin Konopnica i Wólka.
Paczki żywnościowe będą wydawane w Lublinie, w punktach wydawania żywości przy ul. Puchacza 6 oraz ul. Bursaki 17 według udostępnionego grafiku.
Już za kilka dni wyruszą z naszego magazynu, pierwsze transporty żywności do współpracujących z nami Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) z całego województwa oraz naszych Oddziałów Rejonowych (OR PCK).
Wszystkie szczegółowe informacje na temat Podprogramu 2020 oraz listę współpracujacych z nami OPL i naszych OR PCK znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://pck.lublin.pl/aktywnosc/fead/