Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczyna kolejną edycję akcji Gorączka Złota, która będzie prowadzona w okresie 26.02.2020 – 15.06.2020.

Na czym polega akcja: 
W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Komu pomagamy:
Dzieciom – zebrane fundusze w ramach akcji pomogą nam zrealizować następujące działania: 
a/ dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych;
b/ pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych;
c/ wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Co możesz zrobić:
Przede wszystkim przyłączyć się do akcji poprzez następujące działania:

  1. Zgłoś chęć dołączenia do akcji do najbliższego oddziału PCK.
  2. Ustaw skarbonę na złote monety 1, 2 i 5 groszowe w widocznym miejscu. Możesz pobrać od nas gotową skarbonkę lub postawić własną.
  3. Pobierz lub zamów od nas plakaty akcji.
  4. Jeżeli widzisz taką skarbonę wrzuć do niej 1,2 lub 5 groszy;
  5. Promuj naszą akcję w swojej placówce

W ramach akcji prowadzimy konkurs z nagrodami: „Na największego zbieracza złota”.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
– Placówki edukacyjne (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, przedszkola, szkoły wyższe, inne)
– Firmy i instytucje (w tym osoby fizyczne)

Regulamin dostępny na stronie
www.lublin.pck.pl oraz w siedzibie PCK.

Zebrane monety należy przekazać do najbliższego oddziału PCK najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

W ostatniej edycji „Gorączki złota” w całym województwie zebraliśmy ponad 4 tony złotych monet. W przeliczeniu na złotówki dało to kwotę 42 360,20 !!! Jest to największa kwota jaką dotychczas udało nam się zebrać.

Czy w tym roku uda nam się ustanowić kolejny rekord?


Załączniki