Uprzejmie informujemy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, PODPROGRAM 2020, według Wytycznych Instytucji Zarządzającej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z dnia 11.05.2020r., rozpocznie się z dniem 01 listopada 2020r.

Dystrybucja paczek żywnościowych przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu przez producentów artykułów żywnościowych, do naszego magazynu.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także migrantów, rodzin wielodzietnych, itp. których dochód miesięczny nie przekracza:

– 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1056 zł dla osoby w rodzinie.

JAK OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?  

Mieszkańcy Lublina- Aby otrzymać pomoc należy się zgłosić do właściwego dla miejsca zamieszkania MOPR Lublin , który kwalifikuje osoby do uzyskania pomocy żywnościowej oraz wystawia skierowanie na podstawie którego może zostać udzielona pomoc w postaci paczki żywnościowej przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (LOO PCK). Osoby bezdomne mogą być kwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej (na podstawie oświadczeń) również bezpośrednio przez LOO PCK.

Prawidłowo wystawione skierowanie należy dostarczyć do: Sekretariatu LOO PCK, ul. Puchacza 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub Magazynu LOO PCK, ul. Bursaki 17, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Mieszkańcy innych Powiatów i Gmin Województwa Lubelskiego- Aby otrzymać pomoc należy się zgłosić do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, który kwalifikuje osoby do uzyskania pomocy żywnościowej oraz wystawia skierowanie na podstawie którego może zostać udzielona pomoc w postaci paczki żywnościowej, przez jeden z Oddziałów Rejonowych Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, lub przez Organizację Partnerską Lokalną (OPL).

Nazwa OPLAdres OPL
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowieul. Rynek 14, 24-105 Baranów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie Trzebieszów Drugi 89,
21-404 Trzebieszów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy Biszcza 79, 23-425 Biszcza 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynieul.Kosciuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie ul. Długa 67A, 08-550 Kłoczew
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KrynicachKrynice 1, 22-610 Krynice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ObszyObsza 36A, 23-413 Obsza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach ul. Rynek 13,  21-515 Sławatycze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnówce Sosnówka 55,  21-518 Sosnówka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul. 1 Maja 12A,  21-450 Stoczek Łukowski
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SułowieSułów 143,  22-448 Sułów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce ul. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka 
Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Ułężu Ułęż 168, 08-504 Ułęż
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowieul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Nałęczów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie ul. Jana Pawła II 1,  23-420 Tarnogród
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Wojska Polskiego 130,  21-550 Terespol
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach Terpentyna 170,  23-251 Dzierzkowice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju ul. Partyzancka 21, 21-136 Firlej 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku ul. Jana Pawła II 29,  21-150 Kock
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie Niedźwiada Kolonia 42b, 21-104 Niedźwiada
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim ul. Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim Potok Wielki 117, 23-313 Potok Wielki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Królewska 4, 08-540 Stężyca
Ośrodek Pomocy Społecznej w StrzyżewicachStrzyżewice 109,  23-107 Strzyżewice
Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinieul. Rynek 4,  23-465 Turobin 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie Stary Uścimów 37,  21-109 Stary Uścimów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy ul. Lubelska 39,  24-160 Wąwolnica 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Włodawska 5, 22-150 Wierzbica
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie Wilkołaz 9, 23-212 Wilkołaz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie  Wojciechów 3, 24-204 Wojciechów
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopolul. Rynek 1,  23-235 Annopol
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy “Stąd Jesteśmy”ul. Uście 10, 22-463 Radecznica
Stowarzyszenie Opieki Ojca Pio BONUMAntoniówka 59, 22-315 Gorzków
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Żulińska Żulin 116, 22-351 Łopiennik Górny 
Stowarzyszenie Wsi Rogów Rogów 4, 22-425 Grabowiec
Stowarzysznie Sympayków Ziemi Michowskiejul. Partyzancka 83, 21-140 Michów
ODDZIAŁ REJONOWY PCK BIŁGORAJul. 3 Maja 79, 23-400 Biłgoraj
ODDZIAŁ REJONOWY PCK CHEŁMul. Rejowiecka 132, 22-100 Chełm
ODDZIAŁ REJONOWY PCK KRAŚNIKul. Kwiatkowskiego 12, 23-200 Kraśnik
ODDZIAŁ REJONOWY PCK LUBARTÓWul. 3 Maja 22A,  21-100 Lubartów
ODDZIAŁ REJONOWY PCK WŁODAWAul. Piłsudskiego 41,  22-200 Włodawa
ODDZIAŁ REJONOWY PCK RADZYŃ PODLASKIul. Sitkowskiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski
ODDZIAŁ REJONOWY PCK TOMASZÓW LUBELSKIul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
ODDZIAŁ REJONOWY PCK ZAMOŚĆul. Św. Piątka 24,  22-400 Zamość
ODDZIAŁ REJONOWY PCK PUŁAWYul. Wojska Polskiego 13, 24-100 Puławy

Dodatkowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 znajdziecie Państwo na:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020